UAB Klasmann-Deilmann Šilutė žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas, siekiant užtikrinti tolimesnį užsienio investicijų augimą

2018 m.  lapkričio 13 d. UAB Klasmann – Deilmann Šilutė ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė sutartį dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „UAB Klasmann-Deilmann Šilutė žmogiškųjų išteklių  potencialo didinimas, siekiant užtikrinti tolimesnį užsienio investicijų augimą, II etapas“ (projekto kodas Nr. 09.4.3-ESFA-T-846-01-0113) įgyvendinimo. Projektui įgyvendinti skirta daugiau nei 24 tūkst. Eurų finansavimo lėšų.

UAB Klasmann – Deilmann Šilutė yra viena iš durpių gavybos ir durpių produktų (substratų) gamybos rinkos lyderių Lietuvoje. 2017 m. įmonės pardavimai siekė beveik 28 mln. eurų, šiuo metu įmonėje dirba apie 270 nuolatinių ir sezoninių darbuotojų. Įmonė priklauso tarptautiniam koncernui Klasmann – Deilmann Group, kuris yra pasaulinis rinkos lyderis durpių gavybos ir durpių produktų, auginimo terpės ir komposto gamybos srityje.

UAB Klasmann – Deilmann Šilutė yra įgyvendinusi ne vieną gamybos modernizavimo ir plėtros projektą, šiuo metu įmonėje diegiamos papildomos gamybinės linijos. Įmonės darbuotojų kvalifikacija, žinios ir įgūdžiai yra viena iš pagrindinių prielaidų tolimesniam užsienio investicijų pritraukimui, investicinių projektų sėkmingam įgyvendinimui bei įmonės konkurencinių pranašumų stiprinimui.

Įmonė nuolat investuoja į darbuotojų mokymus bei kvalifikacijos kėlimą ir projektas „UAB Klasmann-Deilmann Šilutė žmogiškųjų išteklių  potencialo didinimas, siekiant užtikrinti tolimesnį užsienio investicijų augimą, II etapas“ yra sėkmingai 2016-2018 metais įgyvendinto mokymų projekto tęsinys. Įgyvendinat šį projektą numatoma vykdyti mokymus gamybinės įmonės resursų planavimo ir veiklos organizavimo srityje, įmonės specialistai dalyvaus mokymuose, kuriuos organizuoja motininė kompanija Klasmann-Deilmann, bei tobulins anglų kalbos žinias. Numatoma, kad 2019-2020 metais kvalifikaciją pakels 76 įmonės darbuotojai.

Atgal į naujienų sąrašą

Faktai apie durpes


Išnaudojama tik penktadalis Lietuvos durpių išteklių.

100 metų patirtis

100 metų patirtis

Grupės narys

Klasmann

Sėkmingiausia įmonių grupė tarptautinėje substratų pramonėje.