UAB Klasmann-Deilmann Šilutė žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas

2016 m.  liepos 8 d. UAB Klasmann – Deilmann Šilutė ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė sutartį dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „UAB Klasmann-Deilmann Šilutė žmogiškųjų išteklių  potencialo didinimas, siekiant užtikrinti tolimesnį tiesioginių užsienio investicijų augimą“ (Nr. 09.4.3-ESFA-K-805-01-0002) įgyvendinimo. Projektui įgyvendinti skirta daugiau nei 37 tūkst. Eurų finansavimo lėšų.

UAB Klasmann – Deilmann Šilutė yra viena iš durpių pramonės lyderių Lietuvoje. 2014 m. įmonės pardavimai siekė daugiau nei 20 mln. eurų, šiuo metu įmonėje dirba 168 darbuotojai.  UAB Klasmann – Deilmann Šilutė priklauso tarptautiniam koncernui Klasmann – Deilmann Group, kuris yra pasaulinis lyderis durpių gavybos ir durpių produktų (substratų), žemės gėlėms ir komposto gamybos rinkoje.  Šiuo metu UAB Klasmann – Deilmann Šilutė įgyvendina investicinį plėtros projektą „Fabric 5“, kuris apima naujo gamybinio pastato statybą, modernių technologinių linijų diegimą bei naujos tyrimų laboratorijos įrengimą.

Investicinio projekto įgyvendinimas glaudžiai siejasi su įgyvendinamu UAB Klasmann – Deilmann Šilutė projektu „UAB Klasmann-Deilmann Šilutė žmogiškųjų išteklių  potencialo didinimas, siekiant užtikrinti tolimesnį tiesioginių užsienio investicijų augimą“. Įmonės plėtra reikalauja, kad darbuotojai įgytų papildomų kompetencijų ir žinių. Todėl numatoma vykdyti mokymus gamybinės įmonės procesų ir veiklos organizavimo bei optimizavimo srityje, įmonės specialistai dalyvaus mokymuose, kuriuos organizuoja motininė kompanija Klasmann – Deilmann, bei tobulins užsienio kalbų žinias. 
Numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu kvalifikaciją patobulins 59 įmonės darbuotojai.  

Atgal į naujienų sąrašą

Faktai apie durpes


Išnaudojama tik penktadalis Lietuvos durpių išteklių.

100 metų patirtis

100 metų patirtis

Grupės narys

Klasmann

Sėkmingiausia įmonių grupė tarptautinėje substratų pramonėje.